Radmila Novotná 18 lis 0

Ochrana osobních údajů v Dětské Ordinaci Benátky

Respektování soukromí a ochrana osobních údajů našich pacientů a jejich zákonných zástupců jsou pro nás zásadní. Zpracování osobních údajů v Dětské Ordinaci Benátky je prováděno v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, známým jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tato stránka je věnována podrobnému popisu našich způsobů zpracování osobních údajů, práv subjektů údajů a opatřením, které jsme přijali k zabezpečení těchto informací. S ohledem na důležitost předmětu budou následující odstavce podrobně rozebírat jednotlivé aspekty ochrany osobních údajů a to v minimálně dvacetivětných rozpracováních jednotlivých bodů, s cílem poskytnout co nejucelenější informace. Naše ordinace klade velký důraz na transparentnost a otevřenost v procesu zpracování osobních údajů, a proto jsme připravili tuto stránku, která slouží k vyjasnění veškerých postupů a opatření, která garantují vysokou úroveň ochrany osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů v naší ordinaci vyplývají přímo z GDPR a jsou založeny na transparentnosti, minimalizaci sběru údajů, omezení doby uchovávání, nepřetržitém zabezpečení a důrazu na práva jednotlivců. Poskytujeme vysvětlení, proč a jak shromažďujeme, uchováváme a používáme osobní údaje pacientů a jaké jsou možnosti subjektu údajů co se týká přístupu k těmto informacím i jejich upravení či odstranění. Jako poskytovatel zdravotních služeb jsme povinni chránit citlivé zdravotní informace a postupujeme tak v souladu s přísnými protokoly a standardními procedurami. Důraz klademe také na pravidelné školení našeho personálu z oblasti ochrany osobních údajů a zabezpečení systémů, ve kterých tyto informace zpracováváme.

Práva subjektů údajů

V souladu s GDPR mají pacienti a jejich zástupci jako subjekty údajů právo být informováni o zpracovaní jejich osobních údajů, právo na přístup k těmto údajům a na opravu nebo výmaz těchto údajů. Mají rovněž právo omezit zpracování a právo na přenositelnost údajů. Subjekty údajů mohou tyto práva uplatnit prostřednictvím kontaktu na správce údajů, uvedeného na této stránce. Dále je vysvětlen postup podání stížnosti u dozorového orgánu, pokud subjekt údajů má za to, že ke zpracování dochází v rozporu se zákonem. Naše ordinace se zavazuje ke zpracování žádostí s náležitou péči a bez zbytečného odkladu.

Zabezpečení osobních údajů

Přijímáme vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů s cílem ochránit je před neoprávněným a nezákonným zpracováním, ztrátou, zničením nebo poškozením. Uchovávání údajů je provedeno na bezpečných serverech s omezeným přístupem a na základě nezbytnosti. Systémy jsou aktualizovány a pravidelně testovány, aby byla zajištěna nejlepší možná ochrana citlivých údajů. Rovněž dbáme na to, aby třetí strany, které pro nás zpracovávají osobní údaje, dodržovaly příslušné bezpečnostní standardy a závazky ochrany dat.

Kontaktní údaje správce

Pro otázky související s ochranou osobních údajů a uplatněním práv subjektů údajů můžete kontaktovat správce osobních údajů Dětské Ordinace Benátky, kterou zastupuje Radmila Novotná. Naše adresa je Máchova 583/1, 460 01 Liberec, Česká republika. Veškeré požadavky a dotazy lze směřovat na emailovou adresu [email protected].