Radmila Novotná 18 lis 0

Úvod

Vítejte na stránce Zásady ochrany osobních údajů Dětské Ordinace Benátky. V tomto dokumentu naleznete podrobné informace o tom, jak pečujeme o Vaše osobní údaje, jak jsou zpracovávány a jaké jsou Vaše práva. Je pro nás důležité, abyste se cítili bezpečně při poskytování Vašich údajů a měli jasno v tom, jakou ochranu Vám a Vašim datům poskytujeme. V následujícím textu jsme shrnuli všechny důležité aspekty související s ochranou osobních údajů a zpracováním dat ve spojení s našimi službami. Věnujte prosím čas důkladnému prostudování této stránky, abyste byli plně informováni o svých právech a o tom, jak pečujeme o Vaše informace.

Ochrana osobních údajů

Respektujeme Vaše soukromí a zavazujeme se k ochraně Vašich osobních údajů. Jsme si vědomi důvěry, kterou do nás vkládáte při poskytování vašich osobních dat. V této části naleznete informace o tom, jaký druh dat shromažďujeme, proč je sbíráme, jak s nimi nakládáme a jak jsou chráněna. Důraz je kladen na to, aby bylo zpracování Vašich dat transparentní a aby byla Vaše data v bezpečí. Všechna shromážděná data jsou používána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů a s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Práva subjektu údajů

Seznámíme Vás s Vašimi právy v souvislosti s ochranou osobních údajů, která Vám přináší platná legislativa. Máte právo na přístup k Vašim údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, a právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Také Vám budeme informovat, jak a kdy můžete tato práva uplatnit. Budeme se věnovat každému z Vašich požadavků se zvláštní péčí a snažit se reagovat v co nejkratším možném termínu.

Zpracování osobních údajů

Zde naleznete podrobné informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak jsou tyto údaje používány, kdo má k údajům přístup a kdo je zpracovává. Vysvětlíme Vám, k jakým účelům Vaše údaje shromažďujeme a jak dlouho je uchováváme. Dále se dozvíte, na jakém právním základě zpracováváme Vaše osobní údaje a jak zabezpečujeme Vaše osobní informace proti možným zneužitím.

Kontaktní informace

Pro případ, že máte jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese [email protected]. Vlastníkem webu a zodpovědnou osobou za ochranu osobních údajů je Radmila Novotná, s poštovní adresou Máchova 583/1, 460 01 Liberec, Česká republika. Jsme zde, aby Vaše otázky a požadavky byly vyslyšeny a zodpovězeny s maximální možnou péčí a pozorností.