Radmila Novotná 18 lis 0

Úvod

Důležitost srozumitelných a jednoznačných podmínek používání našich služeb je podstatná pro vzájemnou důvěru a pochopení mezi Dětskou Ordinací Benátky a jejími klienty. V tomto dokumentu jsou uvedeny hlavní body podmínek, které jsou navrženy tak, aby odrážely práva a povinnosti obou stran v procesu poskytování pečovatelských služeb. Provedením jakékoliv akce na webu detskaordinace-benatky.cz uživatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami.

Přijetí podmínek

Každý uživatel webu je povinen se před jeho používáním seznámit s těmito podmínkami používání. Jejich akceptací a dalším používáním webu se stávají těmito podmínkami vázáni a zavazují se je dodržovat. V případě, že s podmínkami uživatel nesouhlasí, je jeho povinností se z webových stránek okamžitě odhlásit a přestat je používat.

Práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje, že bude poskytovat služby v souladu se zákony České republiky, předpisy EU a obecně uznávanými etickými principy. Zavazuje se udržovat webovou stránku funkční, bezpečnou a aktualizovat obsah tak, aby odrážel nejnovější poznatky v oblasti pediatrie a péče o dětské zdraví.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel se zavazuje, že bude web používat tak, aby nedošlo k porušení práv poskytovatele nebo třetích osob, a to včetně autorských práv. Zároveň uživatel souhlasí s tím, že nebude web a jeho obsah zneužívat pro nezákonné činnosti či činnosti, které by mohly poškodit pověst poskytovatele.

Změna podmínek

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv tyto podmínky aktualizovat nebo změnit. Je povinností uživatele pravidelně tyto podmínky kontrolovat a seznámit se s jejich aktualizacemi. Pokračováním ve využívání webových stránek uživatel vyjadřuje souhlas se změněnými podmínkami.

Kontakt a information o provozovateli

Provozovatel webu Dětská Ordinace Benátky je Radmila Novotná, Máchova 583/1, 460 01 Liberec, Česká republika. V případě potřeby se na provozovatele můžete obrátit prostřednictvím emailu [email protected].